Tegenwoordig wordt er om verschillende redenen voor crematie gekozen, waarbij de verplichting van de verzorging van het graf door de nabestaanden, één van de argumenten is om voor crematie te kiezen. Soms spelen ook de financiën een rol bij de keuze.

Het is daarom zinvol om tijdens uw leven na te denken over de wens voor begraven of cremeren. Ook de wensen van uw nabestaanden spelen hierin een belangrijk rol.
Immers, voor hen gaat het leven verder, waarbij het heel belangrijk is om het verlies van een dierbare goed te kunnen verwerken. Naast het financiële aspect en de toekomstige verzorgingstaak van het graf, speelt het verwerkingsproces een zeker zo grote rol bij de uiteindelijke keuze.

Een graf, plaatsing van de urn, of het verstrooien van de as van een dierbare op een begraafplaats, nodigt uit tot een bezoek aan de begraafplaats, om in de herinneringen rust te vinden. Het zijn juist de herinneringen die een grote rol spelen bij het verwerken van het verlies van een dierbare.

Bij vragen over de uiteindelijke keuze kan onze uitvaartverzorgster u verder informeren.

 


UitvaartverzorgingBegraafplaatsPersoonlijke wensen