Ter ondersteuning van de werkzaamheden van de uitvaartverzorgster beschikt de vereniging over een bekwaam dragersgilde. Leden van het gilde zorgen voor het dragen van de overledene en assisteren daar waar nodig is.

De vereniging heeft als doelstelling het zo goed mogelijk verzorgen van een uitvaart tegen zo laag mogelijke kosten en zonder winstoogmerk, met respect voor persoonlijke waarden, overtuigingen en persoonlijke wensen.

Leden van de vereniging genieten een ledenkorting die in mindering wordt gebracht op de kosten van de uitvaart.

Iedere uitvaart is anders, iedere uitvaart vraagt om een andere aanpak.

Wij bieden maatwerk in uitvaartzorg:
– voor alle gezindten
– voor leden en niet-leden
– persoonlijke inbreng
– uitvaartverzorging zonder winstoogmerk
– integer, vakkundig en stijlvol